logo.png

Živeći svakodnevno u sadašnjosti, a svjesni potreba djece Hrvatske, kao i činjenice da čak 29 posto djece u Hrvatskoj pripada skupini izloženih siromaštvu i društvenoj isključenosti, s mnogo smo entuzijazma u nedavno završenoj školskoj godini (2016./2017.) pokrenuli i proveli projekt Osiguranja prehrane djece u osnovnim školama u 8 hrvatskih županija.

Na ovaj smo način osigurali da čak 7.783 djece u 248 osnovnih škola iz 8 hrvatskih županija ne bude gladno. Dodatno smo, u svrhu pokrića školske prehrane, dodijelili i sredstva za 40 obitelji čija djeca iz opravdanih razloga nisu mogla postati korisnici sredstava našeg projekta, a jednako su tako, nažalost, svakodnevno u potrebi za školskim obrokom.

Velik interes roditelja i djece te brojni upiti o nastavku projekta u narednoj školskoj godini potvrđuju da smo odabrali pravi put i pravi projekt koji je doista potreban djeci Hrvatske.

Pozitivna iskustva i komentari koje vam donosimo u ovom newsletteru daju dodatan poticaj da se s ovim projektom nastavi i u budućnosti! Više o svemu saznajte čitajući naš najnoviji newsletter, a već u rujnu pratite nas i nadalje kada vam donosimo nešto drugačiju, no uistinu zanimljivu priču!

Divider.png
2.jpg

Mnogo je hrvatske djece gladno

1.jpg

Uvijek je potreban prvi korak

3.jpg

Suradnja koja uspjeh znači

Mnogo je hrvatske djece gladno

Uvažavajući ciljeve Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast - Europa 2020, Europske platforme protiv siromaštva i socijalne isključenosti te međunarodnih dokumenata – Milenijska deklaracija i Milenijski ciljevi razvoja Ujedinjenih naroda, Vlada Republike Hrvatske usvojila je 27. ožujka 2014. godine Strategiju borbe protiv siromaštva i socijane isključenosti Republike Hrvatske (2014. – 2020.). Strategija je, uz starije osobe i umirovljenike, nezaposlene osobe i osobe s invaliditetom, prepoznala djecu i mlade kao jednu od četiri najranjivije skupine, odnosno skupine koje su u najvećem riziku od siromaštva.

Prema raspoloživim podacima Državnog zavoda za statistiku o pokazateljima siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu, stopa rizika od siromaštva iznosila je 20%. Ukoliko rezultate za 2015. godinu promatramo u kontekstu 5 glavnih dobnih skupina (0-17 godina; 18-24 godine; 25-54 godine; 55-64 godine; 65 ili više godina), razvidno je da su, nakon osoba u dobi od 65 godina i više, djeca i osobe mlađe od 18 godina i dalje druga po redu najranjivija skupina. Naime, stopa rizika siromaštva djece i osoba mlađih od 18 godina u 2015. godini iznosila je 20,9%. O ozbiljnosti visoke stope siromaštva djece na razini Europske unije svjedoče i rezultati istraživanja Eurostata iz 2016. godine, sukladno kojem je svako četvrto dijete u Europskoj uniji izloženo riziku od siromaštva ili društvene isključenosti. Rizičnoj skupini pripada 25 milijuna ili 26,9% djece i osoba mlađih od 18 godina, a u Hrvatskoj je prosjek nešto viši iznad prosjeka Europske unije i iznosi 29%. Recentni podaci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pokazuju da, zaključno s 30. travnja 2017. godine, ukupno 27,812 djece živi u kućanstvima koja primaju minimalnu mjesečnu naknadu.

U svrhu prevladavanja siromaštva i socijalne isključenosti te pomoći u ispunjavanju ciljeva zajamčenih strategijom Europa 2020, Europska komisija uspostavila je Fond europske pomoći za najpotrebitije za razdoblje od 2014. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: FEAD). Cilj Fonda, zamišljenog kao podrška Europskom socijalnom fondu, je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti, istovremeno pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. U okviru FEAD-a pokrenut je projekt „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ kojim je u šk. god. 2016./2017. osiguran besplatan školski obrok u hrvatskim osnovnim školama na području 12 hrvatskih županija s indeksom razvijenosti nižim od 75%. Ukupna vrijednost 22 ugovorena projekta iznosila je 13,67 milijuna kuna, a sredstva su osigurana iz FEAD-a uz nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15% od ukupnog iznosa.

Svjesna činjenice da i u županijama koje ne udovoljavaju kriteriju razvijenosti do 75% državnog prosjeka postoje djeca koja žive u obiteljima čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.000,00 kuna, Zaklada „Hrvatska za djecu“ pokrenula je projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016./2017.“, dokazujući da su joj potrebe svih zajednica diljem Republike Hrvatske jednako bitne. Zaklada je, stoga, ponudila suradnju svim osnivačima osnovnih škola (jedinice lokalne i regionalne samouprave) u tih 9 hrvatskih županija čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75%, a to su Dubrovačko – neretvanska županija, Grad Zagreb, Istarska županija, Primorsko – goranska županija, Splitsko – dalmatinska županija, Šibensko – kninska županija, Varaždinska županija, Zadarska županija, Zagrebačka županija, odnosno osnivačima škola u onim županijama koje nisu bile niti su imale mogućnost biti dio FEAD-ovog projekta. S obzirom da je Grad Zagreb odustao od sudjelovanja u projektu, Zaklada je u konačnici dogovorila suradnju i sklopila Ugovore o dodjeli financijskih sredstava s ukupno 25 osnivača škola u 8 županija, od toga 8 jedinica regionalne samouprave i 17 jedinica lokalne samouprave. Navedenim je projektom osigurana školska prehrana za 7.783 djece u 248 osnovnih škola, a ukupna vrijednost sklopljenih ugovora izvorno je iznosila 10.640.047,31 kuna, odnosno uslijed određenih promjena tijekom provedbe projekta zaključno je iznosila 10.385.485,93 kuna, što prema županijama i broju osnovnih škola izgleda kako slijedi:

Ne manje važno, Zaklada „Hrvatska za djecu“ je dodatno, u svrhu pokrića troškova školske prehrane, dodijelila i ukupno 49.183,50 kuna fizičkim osobama (obiteljima) čija djeca iz posebno opravdanih razloga nisu uspjela postati krajnji korisnici prema ugovorima sklopljenima s osnivačima osnovnih škola (40 obitelji, odnosno 57 djece). Stoga, ukupna vrijednost dodijeljenih potpora u okviru ovog velikog projekta iznosi 10.434.624,43 kune.

Provedbom ovog projekta Zaklada „Hrvatska za djecu“ još je jednom podsjetila na obećanje o jednakim pravima koje je Generalna skupština Ujedinjenih naroda dala svoj djeci svijeta kada je 20. studenog 1989. godine usvojila Konvenciju o pravima djeteta. No, ni nakon 28 godina od danog obećanja, uza sve postojeće nacionalne programe, projekte i politike usmjerene postizanju njihove dobrobiti, neka djeca i dalje nemaju mogućnosti uživati sva svoja prava koja su stekli rođenjem. Upravo zato, Zaklada „Hrvatska za djecu“ svakodnevno nastoji doprijeti do sve one djece i mladih koji vape za ispunjenjem istih, prepoznajući njihove stvarne potrebe kako bi im u konačnici osigurala kvalitetnije odrastanje te pružila potporu u intelektualnom, psihološkom i emocionalnom razvoju.

Uvijek je potreban prvi korak

Baš u istom ovom razdoblju prošle godine Zaklada „Hrvatska za djecu“ većinu je svog vremena predano radila na svim potrebnim koracima za uspješno planiranje, ugovaranje i provedbu projekta „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016./2017.“. Zbog kratkih rokova i naših velikih želja, tada se činilo da dani nisu dovoljno dugi, no situacija kojoj smo svjedočili na terenu, kao i brojke koje su neumoljivo ostavljale tragove na papirima koji su bili pred nama, ukazivale su da je potrebno uložiti svaki i dodatan napor da u istom i uspijemo.

Tako je Zaklada „Hrvatska za djecu“ na vrijeme odradila sve pripremne radnje - istražila interese i prikupila podatke o procijenjenim potrebama, dok su potom odmah pripremani svi ugovori i povezana dokumentacija koja je bila potrebna za uspješni početak i kasniju provedbu projekta. Do stvarnih potreba došlo se uz suradnju i predan rad osnivača škola, koji su kroz prikupljenu dokaznu dokumentaciju od obitelji u potrebi utvrdili konačan broj djece kao krajnjih korisnika po sklopljenim ugovorima. Sva ta dokumentacija – kako ona na strani Zaklade, tako i prikupljanje i obrada dokazne dokumentacije od strane osnivača škola – zasigurno je predstavljala najveći izazov projekta, no najbitnije je da je sve uspješno riješeno i u tom trenutku pokriven maksimalan broj djece čije su obitelji ispunjavale propisane uvjete. Uložili su se na trenutke nadljudski napori i nedvojbeno velik broj sati kako bi početkom školske godine 2016./2017. gotovo 8000 osnovnoškolaca sretno i barem dijelom ispunjenog trbuščića izlazilo iz škola.

Danas s ponosom možemo reći da je postavljeni cilj ostvaren i da smo, uz doista mnogo uloženog truda i vremena, gonjeni nekom neopisivom unutarnjom energijom, uspjeli osigurati jedan ili negdje i više obroka u danu za gotovo 8000 djece, pri čemu je velikom broju njih upravo taj obrok u školi, nažalost, bio jedini obrok u danu koji pojedu, a zbog vrlo teške situacije i siromaštva u kojima se njihove obitelji nalaze.

U realizaciju ovog projekta Zaklada je krenula na pomalo drugačiji način. Nije raspisivala javni poziv, već je neposredno ponudila suradnju pod istim uvjetima svim županijama, odnosno jedinicama lokalne i područne samouprave u 9 hrvatskih županija, čija je vrijednost indeksa razvijenosti prelazila 75%. Ciljna skupina projekta bili su osnovnoškolci od 1. do 8. razreda u svim školama čiji su osnivači (jedinice lokalne i regionalne samouprave iz tih županija) prihvatili suradnju na projektu.

Kriteriji su pri tom razrađeni na osnovi kriterija koje Zaklada i inače primjenjuje za dodjelu potpora fizičkim osobama (obiteljima), no pri tom je, zbog velikog broja obitelji u potrebi, ipak bilo potrebno sniziti imovinski cenzus po članu zajedničkog kućanstva s redovnog cenzusa Zaklade od 2.660,80 kuna na 2.000,00 kuna. Osim imovinskog cenzusa, krajnji korisnici, tj. njihove obitelji morali su ispuniti i sljedeće uvjete: dijete je trebalo pohađati jedan od razreda u osnovnoj školi, a uvjet je bio i da njegova obitelj ne plaća za dijete djelomičnu ili cjelokupnu školarinu za potrebe pohađanja redovnog općeobrazovnog programa, dijete je također trebalo biti u krvnom srodstvu ili po nekoj zakonskoj osnovi povezano s obitelji u kojoj živi te biti kao i/ili jedan od njegovih roditelja (zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) hrvatski državljanin. Također, a kako bismo u potpunosti osigurali pravednost u projektu, obitelj u kojoj živi dijete nije smjela prethodno ostvariti potporu od Zaklade za fizičke osobe, u svrhu pokrića troškova školske prehrane za školsku godinu 2016./2017., odnosno nije smjela imati za dijete već ostvareno pokriće cjelokupnih ili dijela troškova školske prehrane za tu školsku godinu.

Sam postupak nabave za potrebe ostvarenja projekta tijekom školske godine Zaklada je prepustila osnivačima škola (jedinicama lokalne ili područne samouprave), odnosno samim školama, jer nije željela zadirati u sam proces nabave i nametati posebna pravila, već je dala školama koje su odlučile sudjelovati da se uključe na njima već poznate načine, a kako bi cijeli proces brže i efikasnije tekao. U nekim slučajevima, u praksi nabavu provode osnovne škole, a negdje sami osnivači škola, kroz bagatelnu nabavu ili kroz javnu nabavu te upravo iz tih razloga Zaklada nije željela postavljati svoja posebna pravila i dodatna ograničenja, jer bi to značajno otežalo ugovaranje i provedbu projekta, što bi u konačnici izgledno značilo manji broj djece krajnjih korisnika projekta.

Odabir hrane, kao i broja ponuđenih obroka, također je prepušten osnivačima škola/školama jer nismo željeli niti razmišljati, a kamoli dozvoliti da dođe do razdvajanja učenika prema prehrani, odnosno razmišljanja da djeca koja su u našem projektu imaju bolju ili lošiju ponudu obroka (kvalitetom, sadržajem ili kvantitetom) od ostale djece u školi. Pojednostavljeno rečeno, omogućili smo djeci u osnovnim školama pravo na sve obroke koje škola nudi, što znači da ukoliko škola u redovnoj ponudi ima doručak, ručak i užinu, našim projektom djeci su osigurani svi ti obroci, bez stvaranja razlike među djecom i bez gladne djece u školskom danu. S druge strane, neke škole imaju samo jedan obrok u redovnoj ponudi i onda djeca koja pohađaju te škole imaju pravo samo na taj obrok jer druge obroke škola ne nudi. Dakle, cijeli projekt vodio je računa o tome da ne bude razlika među djecom ni u kojem smislu, osim što je djeci koja ispunjavaju naprijed navedene uvjete prehrana ponuđena besplatno, odnosno bez financijske participacije roditelja.

Ne manje važno, ovom prilikom svakako želimo naglasiti i da su velike napore u ovom projektu uložili i osnivači škola, jedinice lokalne i regionalne samouprave u 8 hrvatskih županija, jer su i oni u tom ljetnom periodu bili ograničeni sa svojim raspoloživim ljudskim resursima, a njihov interes bio je sukladan potrebama i zbog toga izrazito velik.

Na našu veliku žalost, od cijelog je projekta odustao Grad Zagreb, no ipak s ponosom možemo reći da je zaključeno čak 25 ugovora o dodjeli financijskih sredstava s ukupno 8 jedinica regionalne samouprave i 17 jedinica lokalne samouprave i to za 248 osnovnih škola, odnosno za ukupno 7.783 djece. Gledajući gotovo godinu dana unatrag, možemo zaključiti da je projekt dobro prihvaćen, a gotovo svi čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave izrazili su želju i naglasili potrebu da se projekt nastavi i u budućnosti jer su potrebe nažalost itekako stvarne i velike, dok su mnoga djeca, danas u 21. stoljeću gladna.

Vrijednost i kvalitetu cijelog projekta dodatno je potvrdio i proveden upitnik među svim korisnicima projekta (osnivačima škola, lokalnim i regionalnim samoupravama) nakon prvog polugodišta, sukladno kojem je, od najveće moguće ocjene 6, Zaklada za ovaj projekt ostvarila ukupnu ocjenu od 4,9, a što za prvu godinu projekta doista doživljavamo kao velik uspjeh.

Temeljem navedenog, kao i aktualnih saznanja iz svakodnevnog rada, znamo da u budućnosti postoje velike potrebe, ali i prostori za poboljšanje. Najviše zamjerki odnosilo se, logično i očekivano, na kasni početak projekta (usred ljeta 2016.), no ovom prilikom još jednom nam je želja ispričati se zbog navedenog i naglasiti da djelatnici Zaklade na taj dio nisu imali ni mogli imati nikakvog utjecaja, jer su sve aktivnosti Zaklade podložne odlukama Upravnog odbora Zaklade, koji je, zbog promjene saziva članova istog u prvoj polovini 2016. godine, svoju prvu sjednicu u 2016. godinu uspio održati tek u lipnju prošle godine, a kada je i stupila na snagu odluka o provedbi ovog kompleksnog projekta.

Tijekom cijele školske godine osnivači škola – ugovorni partneri u ovom projektu – su Zakladi slali periodične, dvomjesečne izvještaje o tome kako napreduje projekt i kako se troše sredstva, a do kraja kolovoza očekujemo i završna izvješća po projektu. Koristimo ovu priliku na tome im posebno zahvaliti.

Trenutno, a ne manje važno, Zaklada provodi i nadzor projekta na terenu, kroz posjete osnivačima škola u kojima pregledava dokaznu i drugu projektnu dokumentaciju, a sve s ciljem još brže i kvalitetnije realizacije ovog i sličnih projekata u godinama koje dolaze, ali i potvrđivanja da se odgovorno raspolaže financijskim sredstvima koja je Zaklada dodijelila drugim stranama za potrebe provedbe ovog projekta!

Sve ovo jer djeca ne smiju biti gladna! I upravo je to misao, odnosno razlog zbog kojeg je ovaj projekt uspio i zbog kojeg se o ovom velikom problemu današnje djece u Hrvatskoj treba i mora pričati – što glasnije i što više!

Suradnja koja uspjeh znači

Svjesna važnosti suradnje za uspjeh svakog pa tako i ovog projekta, Zaklada „Hrvatska za djecu“ koristi ovu priliku i stranice newslettera kako bi još jednom i ovim putem zahvalila svim suradnicima na ovom projektu na prepoznavanju važnosti ovog projekta za djecu Hrvatske, na uloženom trudu i naporima za djecu njihovih županija/gradova, za potrebitu djecu.

Izjave naših suradnika, koje nam jesu i bit će i nadalje dodatan poticaj, prenosimo u cijelosti:

Izjave predstavnika osnivača škola

"Prije svega želimo zahvaliti Zakladi „Hrvatska za djecu“ što je naš Grad Makarsku uvrstila u Projekt prehrane djece u osnovnim školama u školskoj godini 2016./2017. Projekt je uistinu velika potpora roditeljima s više djece u školi, roditeljima djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja, kao i samohranim roditeljima s malim primanjima. Grad Makarska se nada, ali i izražava potrebu za nastavkom ovog kvalitetnog i prije svega opravdanog Projekta u slijedećoj školskoj godini 2017./2018. Projekt je održiv, uz dobru volju i potporu svih onih koji su uključeni u provedbu istog, a kojim možemo osigurati besplatne obroke onima kojima su najpotrebniji."

Marina Andačić Krivić, dipl. iur.
savjetnik za predškolski odgoj, obrazovanje i sport,
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Grad Makarska
8. 5. 2017.

"Dosadašnja cjelokupna realizacija projekta odvijala se na obostrano zadovoljstvo kako općenito tako i u pogledu komunikacije i realizacije samog ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Sveukupne ugovorne obveze od strane Zaklade su ispoštovane u pogledu isplate sredstava tj. obroka; podrška od strane Zaklade pri sklapanju, tumačenju i realizaciji Ugovora je bila na zavidnoj razini, pogotovo u samom početku kada ste nam bili dostupni i spremni do detalja objasniti svaki detalj, a sve kako bi se iznašlo najbolje rješenje prema krajnjem korisniku. Sam Projekt je bio veoma koristan i hvale vrijedan te ukoliko se otpočne s pripremama na vrijeme, za sljedeću školsku godinu zasigurno će broj korisnika biti i veći."

Vinko Bulat, prof.
viši savjetnik
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
Šibensko-kninska županija
12. 5. 2017.

„Zaklada „Hrvatska za djecu“ za projekt besplatne prehrane doznačila je Gradu Varaždinu 562.239,90 kuna za užinu i ručak za 310 djece osnovnih škola te vam ovom prilikom još jednom zahvaljujemo. U Projekt je uključeno 7 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin i to: I. OŠ, II. OŠ, III. OŠ, IV. OŠ, V. OŠ, VI. OŠ i VII. OŠ. Projekt besplatne prehrane počeo je 3. listopada 2016. godine i traje do kraja školske godine 2016. /2017., a ukupno je uključeno 310 učenika. Projekt je hvale vrijedan, jer je usmjeren ublažavanju socijalne razlike među djecom te se nadamo nastavku projekta i u sljedećoj školskoj godini. Posebno bih pohvalila djelatnice Zaklade „Hrvatska za djecu“, koje su uvijek bile ljubazne, susretljive i spremne na suradnju.“

Andreja Bobek
pomoćnica pročelnice za obrazovanje i socijalnu skrb
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Grad Varaždin
10. 5. 2017.

„Grad Zadar je ostvario iznimno korektnu suradnju sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ u realizaciji projekta prehrane djece u školama. Ciljna skupina u projektu su djeca osnovnih škola iz 9 hrvatskih županija čiji ukupni indeks razvijenosti prelazi 75% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske. U toj suradnji ostvareni su svi ciljevi projekta u kojemu smo partneri. Obveze Zaklade slijedom potpisanog ugovora i dodataka ugovoru u potpunosti su izvršene. Roditelji učenika obuhvaćenih ovim projektom iznimno su zadovoljni i očekuju nastavak provedbe i u sljedećoj školskoj godini. Bez obzira što se projekt provodi u županijama većeg ukupnog indeksa razvijenosti, ovo je jedan veliki korak i poticaj jedinicama lokalne samouprave i središnjoj državi za osiguravanje prehrane za svu školsku djecu, što je od iznimnog značenja za njihovo zdravlje i sveukupni razvoj. Kao osnivači osnovnih škola na svom području smatramo kako bi, zbog svega navedenog, bilo od presudne važnosti nastaviti suradnju sa Zakladom u realizaciji projekta prehrane učenika.“

Joso Nekić, prof.
pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo
Grad Zadar
10. 5. 2017.

cta.jpg
facebook.png linkedin.png
www.zhzd.hr

Zaklada „Hrvatska za djecu“
Park Stara Trešnjevka 4
HR-10000 Zagreb
T: 0800 949 121
F: 01 3692 763
info@zhzd.hr